Askin logo
Fagartikler
>
Svangerskapskløe
Hudkløe i svangerskapet

Svangerskapskløe

Skrevet av:
Dr. Christoffer Aam Ingvaldsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Publisert:
02.10.2021

Huden endrer seg i løpet av et svangerskap, og det finnes hudsykdommer som spesifikt inntreffer kun blant gravide. I tillegg kan øvrige endringer i den gravide kroppen utløse kløe i seg selv. Mange gravide oppsøker derfor legehjelp grunnet hudplager og hudkløe spesielt. Denne artikkelen beskriver årsaker til og behandling av hudkløe i svangerskapet.

Få spesialisthjelp

Årsaker til hudkløe i svangerskapet

Såkalte atopiske svangerskapsdermatoser utgjør den vanligste gruppen av kløende hudsykdommer blant gravide (> 50 %).

Svangerskapseksem og svangerskapskløe er eksempler på disse.

Slike hudsykdommer inntreffer i ca. 1 av 20 graviditeter, og arter seg som debut/forverring av eksemlignende hudplager.

De gravide har ofte en bakgrunnshistorie med tidligere eksem, allergier og/eller astma. 75 % av tilfellene starter i løpet av 1. eller 2.trimester og varer ofte ut hele

svangerskapet.

De utgjør sjeldent en risiko for fosteret og kommer ofte tilbake under senere graviditeter.

Ved svangerskapskløe opplever den gravide ofte hudkløe i hodebunnen, genitalt eller rundt endetarmsåpningen.

I 3. trimester kan hudkløen ofte være lokalisert til magen.

Flere opplever elveblestlignende hudforandringer der huden klør.

Polymorf svangerskapsdermatose

Polymorf svangerskapsdermatose er en annen og relativt vanlig betennelsestilstand i huden hos gravide.

Den inntreffer vanligst sent i tredje trimester, som oftest blant førstegangsfødende (over 2/3 av tilfellene).

Denne hudsykdommen presenterer seg som svært sterkt kløende, eksemlignende hudforandringer i kanten av strekkmerker på magen.

Eksemforandringene kan ulikt utseende og senere spre seg til bryst, rygg, armer og bein.

Tilstanden er selvbegrensende og varer som regel 4-6 uker.

Den forsvinner 1-2 uker etter fødselen.

Man kjenner ikke til den eksakte årsaken, men man mistenker at strekk på huden (forårsaket av den voksende magen) kan igangsette aktuelle betennelsestilstand.

Polymorf svangerskapsdermatose er ikke forbundet med økt sykdom hos mor eller foster.

Intrahepatisk svangerskapskolestase

Intrahepatisk svangerskapskolestase er en relativt sjelden hudkløe tilstand blant gravide.

Her er hudkløen utløst av opphopning av gallesyrer i kroppen.

Årsaken er usikker og trolig utløst av flere faktorer(gener, miljø, hormoner).

Intrahepatisk svangerskapskolestase er ufarlig for den gravide, men den kan utgjøre en større risiko for fosteret.

Den arter seg som uttalt hudkløe i normal hud, men med tiden vil den gravide klore seg opp.

Diagnosen bekreftes med blodprøver som viser forhøyede lever- og galleprøver.

En sjelden gang kan den gravides hud bli lett gulfarget grunnet de stigendegallesyrene (såkalt ikterus eller «gulsott»).

Tilstanden behandles på sykehus.

Svangerskapspemfigoid og pustuløs svangerskapspsoriasis

Svangerskapspemfigoid og pustuløs svangerskapspsoriasis er svært sjeldne hudsykdommer blant gravide som kan medføre hudkløe.

I disse tilfellene er det utbredte hudforandringer.

I om lag 20 % av tilfellene med hudkløe i svangerskapet, lykkes man ikke å finne årsaken.

Det anbefales legeundersøkelse for å utelukke farlige og behandlingskrevende tilstander.

Behandling av hudkløe i svangerskapet

De aller fleste tilfeller av hudkløe i svangerskapet er ufarlige.

Behandlingen av disse er symptomlindrende/kløedempende og består av fuktighetskremer, kortisonkremer og antihistaminer («allergitabletter»).

Noen gravide opplever en god kløedempende effekt av havrebad.

Lysbehandling hos hudlege og sollys kan også hjelpe.

Ved hudsykdommer som er forbundet med sterke plager hos den gravide, eller risiko for den gravide og/eller fosteret, vil behandlingen og oppfølgingen være på sykehus.

Vanlige spørsmål om Askin:

Les flere svar på vanlige spørsmål
Gå til artikkel

Rask tilgang til riktig behandling

Våre legespesialister løser dine hudproblemer.
Last opp bilder av ditt hudproblem og få svar og resept innen 24 timer.
Kontoradresse
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Postadresse
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Kontakt
Telefon sentralbord
64 80 90 90 (hverdager 8 - 16)
post@askin.no
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Askin