Felles innsats for bedre hudhelse

Vi ønsker å tilgjengeliggjøre helsetjenester til flere mennesker og bidra til mer effektiv bruk av samfunnets økonomiske midler. Gjennom strategiske partnerskap styrker vi helsetilbudet og bidrar sammen til riktig og rask behandling og oppfølging.

Vår samarbeidsvisjon

Hos Askin tror vi på styrken i felleskap og den positive innvirkningen vi kan ha på hudhelse gjennom vårt samarbeid med andre bedrifter og helsepersonell. Med en grunnleggende tro på at kunnskap og teknologi sammen kan skape mer tilgjengelige og effektive helsetjenester, med løsninger som er både inkluderende og oppmerksomme på pasientenes varierte behov.

Effektivitet gjennom teknologisk innovasjon

Vi forstår viktigheten av å levere raske og praktiske løsninger til dagens helseutfordringer. Ved å utvikle en nettbasert plattform som er tilgjengelig på tvers av enheter, tilbyr vi en fleksibel måte for pasienter å få tilgang til spesialisert omsorg uten unødvendige ventetider. Vår løsning gjør det mulig for rask og riktig behandling, noe som igjen kan bidra til en bedre utnyttelse av ressurser i helsevesenet.

Samarbeid med offentlige helsetjenester

Det er svært viktig for oss at vår tjeneste er tett integrert og i samsvar med det norske helsevesenet, som vi ønsker å forsterke og videreutvikle. Ved å være en moderne spesialisthelsetjeneste bygget på en innovativ digital plattform, håper vi å kunne realisere denne visjonen.

Askin er ikke bare en tjenesteleverandør for private, men også en samarbeidspartner med offentlige helsetjenester. Vi jobber tett sammen med sykepleiere, sykehjem og andre helseinstitusjoner for å styrke den dermatologiske omsorgen i det offentlige helsesystemet. Vår ekspertise og erfaring er tilgjengelig for å bidra til å redusere ventetider og forbedre tilgangen til spesialistkunnskap.

Engasjement for forskning og kvalitet

Vi baserer oss på solide faglige prinsipper og forskning. Vi bidrar aktivt til forskningen selv, og legger mye stolthet i utøvingen av vårt fag slik at du får en tjeneste som er etterrettelig, forsvarlig og pålitelig.

Våre hudleger

Vi er leger som er spesialister i hudsykdommer. Vi har bred erfaring innen hudfaget. Vår kompetanse og bakgrunn inkluderer alt fra privatpraksis til sykehus. Mange av oss har forskningserfaring og har drevet med undervisning. Vi hjelper mennesker i alle aldre, fra nyfødte til eldre, med alt fra enkle hudforandringer til alvorlige hudlidelser.

Elin Holthe Johnsen
Hudlege
Mari Skylstad Kvernebo
Hudlege
Henrik Aasrum Svendsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Ina Kreyberg
Lege i spesialisering (hudlege)
Carl Fredrik von Krogh
Hudlege
Jürgen Funk
Hudlege
Vladimir Jankovic
Hudlege
Mari Skylstad Kvernebo
Hudlege
Nina Øien
Lege i spesialisering (hudlege)
Xiaotong Li
Hudlege
Nina Øien
Lege i spesialisering (hudlege)
Mohammad Rizvi
Hudlege
Christoffer Aam Ingvaldsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Kenan Tanovic
Lege i spesialisering (hudlege)
Roza Garvik
Hudlege
Ina Kreyberg
Lege i spesialisering (hudlege)
Michael Zangani
Hudlege
Katarina Zak Stangeland
Hudlege
Nils-Jørgen Mørk
Hudlege
Bjørnar Halsør Moen
Hudlege
Vladimir Jankovic
Hudlege
Katarina Zak Stangeland
Hudlege
Maria Ulvestad
Lege i spesialisering (hudlege)
Carl Fredrik von Krogh
Hudlege
Henrik Aasrum Svendsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Mohammad Rizvi
Hudlege
Elin Holthe Johnsen
Hudlege
Premnaath Torayraju
Lege i spesialisering (hudlege)
Mari Skylstad Kvernebo
Hudlege
Nerea Bratteland
Lege i spesialisering (hudlege)
Vladimir Jankovic
Hudlege
Trine Lilly Halvorsen
Hudlege
Premnaath Torayraju
Lege i spesialisering (hudlege)
Roza Garvik
Hudlege
Xiaotong Li
Hudlege
Jürgen Funk
Hudlege
Nina Øien
Lege i spesialisering (hudlege)
Kenan Tanovic
Lege i spesialisering (hudlege)
Katarina Zak Stangeland
Hudlege
Premnaath Torayraju
Lege i spesialisering (hudlege)
Henrik Aasrum Svendsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Carl Fredrik von Krogh
Hudlege
Ina Kreyberg
Lege i spesialisering (hudlege)
Elin Holthe Johnsen
Hudlege
Christian Vestli
Lege i spesialisering (hudlege)
Maria Ulvestad
Lege i spesialisering (hudlege)
Premnaath Torayraju
Lege i spesialisering (hudlege)
Trine Lilly Halvorsen
Hudlege
Nerea Bratteland
Lege i spesialisering (hudlege)
Henrik Aasrum Svendsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Mohammad Rizvi
Hudlege
Nina Øien
Lege i spesialisering (hudlege)
Thomas Schopf
Hudlege
Katarina Zak Stangeland
Hudlege
Vladimir Jankovic
Hudlege
Vladimir Jankovic
Hudlege
Michael Zangani
Hudlege
Jürgen Funk
Hudlege
Hudlege
Kenan Tanovic
Lege i spesialisering (hudlege)
Lege i spesialisering (hudlege)
Carl Fredrik von Krogh
Hudlege
Hudlege
Trine Lilly Halvorsen
Hudlege
Hudlege
Nerea Bratteland
Lege i spesialisering (hudlege)
Lege i spesialisering (hudlege)
Mohammad Rizvi
Hudlege
Hudlege
Xiaotong Li
Hudlege
Hudlege
Christoffer Aam Ingvaldsen
Lege i spesialisering (hudlege)
Lege i spesialisering (hudlege)

Våre samarbeidspartnere

Offentlig helsevesen

Askin tar skritt for å integrere vår  digitale hudlegetjeneste med det offentlige helsevesenet. Gjennom dette samarbeidet styrker vi tilbudet av hudlegetjenester og gjør det mer tilgjengelig for befolkningen, bidrar til en mer effektiv bruk av helsevesenets ressurser.

Oslo kommune
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.

Forsikringsselskaper

Hos Askin samarbeider vi med helseforsikringsselskaper for å inkludere våre digitale hudlegetjenester i forsikringstilbudene. Dette samarbeidet er et skritt mot å gjøre spesialisert hudomsorg enklere og mer tilgjengelig for forsikringstakere, og sikrer at de får den omsorgen de trenger uten ekstra beskymringer.

Helse- og omsorgstjenester

Askin styrker sitt engasjement for å forbedre tilgangen til hudhelse gjennom partnerskap med apoteker. Samarbeidet bygger på felles mål om å tilby rask, tilgjengelig og kvalifisert hjelp for hudrelaterte spørsmål og tilstander direkte til forbrukerne.

Vitusapotek
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.
Ditt apotek
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.

Helseforbund og foreninger

Vi utvider vårt engasjement for bedre hudhelse gjennom samarbeid med helseforbund og foreninger. Askin anerkjenner verdien av å forene krefter med organisasjoner dedikert til helsefremmende arbeid, og sammen arbeider vi for å øke bevisstheten og tilgjengeligheten til kvalifisert hudomsorg.

Psoriasis og eksemforbundet
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.
Norsk lymfødem- og lipødemforbund
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.
Fotterapeutforbundet
Besøk nettsted
Ikon med pil til høyre hjørne, følg linken.

Sammen mot en bedre hudhelse

Har du spørsmål eller er interessert i avtale? Ta gjerne kontakt med oss.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ønsker du å inngå et samarbeid?

Askin logo
64 80 90 90post@askin.no