Din hudlege

Gjør konsultasjon med legespesialist i hud - helt digitalt

* Gjelder virkedager
* Gjelder virkedager
* Gjelder virkedager
* Gjelder virkedager
* Gjelder virkedager
* Gjelder virkedager
Hvem er vi
Legene i Askin er spesialister i hudsykdommer. Vi har bred erfaring innen hudfaget. Vår kompetanse og bakgrunn inkluderer alt fra privatpraksis til sykehus. Mange av oss har forskningserfaring og har drevet med undervisning. Vi hjelper mennesker i alle aldre, fra nyfødte til eldre, med alt fra enkle hudforandringer til alvorlige hudlidelser.
Jon Anders Halvorsen
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Jon Anders Halvorsen har vært  overlege og seksjonsoverlege ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet.  Han arbeider for tiden i privat praksis. I tillegg er han  førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.  Dr. Halvorsen har bred erfaring i undervisning av helsepersonell. Han har  bidratt betydelig på forskningsfeltet med mange vitenskapelige publikasjoner  samt har doktorgrad innen temaet hudsykdommer hos ungdom.
Mari Skylstad Kvernebo
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Mari Skylstad Kvernebo har erfaring fra allmennmedisin og jobbet de siste årene ved Seksjon for  hudsykdommer, Rikshospitalet. For tiden jobber hun som privatpraktiserende hudlege. Hun har bred erfaring i behandling av hudsykdommer spesielt erytromelalgi. Dr. Kvernebo har drevet aktiv forskning og bidratt til flere  vitenskapelige publikasjoner. 
Michael Zangani
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Michael Zangani har jobbet som overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet, jobbet ved Hudavdelingen Stavanger Sykehus og i tillegg har han plastikk kirurgisk erfaring. For tiden jobber han som privatpraktiserende hudlege. Dr. Zangani er faculty member i den verdenskjente hudproduktprodusenten Obagis utvklings- og forskningsteam. Dr. Zangani er involvert i undervisning av helsepersonell samt har drevet aktiv forskning med en doktorgrad i immunologi.
Katarina Zak Stangeland
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Katarina Zak Stangeland jobber som privatpraktiserende hudlege, og har tidligere jobbet som overlege ved hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus. Dr. Stangeland har spesiell interesse for føflekker og dermatoskopi. Dr. Stangeland har bidratt aktivt på forskningsfeltet og er aktiv i styrearbeid både i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) og Nordic Dermatology Association (NDA). Dr. Stangeland har bred erfaring i undervisning av helsepersonell.
Jürgen Funk
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Jürgen Funk har sin spesialitet fra Rikshospitalet og har vært privatpraktiserende spesialist i Moss siden 1991, med egen praksis fra 1999. Dr. Funk’s klinikk i Moss har et fullverdig tjenestetilbud til Østfolds befolkning hvor det blant annet tilbys lysbehandling, kirurgi, fotodynamisk behandling og allergivaksinasjon. Dr. Funks klinikk er en stolt bidragsyter i lokalmiljøet. Dr. Funk er også engasjert i undervisning av helsepersonell og har drevet forskning med doktorgrad i toksikologi.
Elin Holthe Johnsen
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Elin Holthe Johnsen har arbeidet som lege innen hudfaget siden 2004 og er spesialist i hudsykdommer fra Rikshospitalet. Hun har fra 2012 vært hudlege i avtalepraksis og i tillegg ved Aleris fra 2014. Hun har bred klinisk erfaring og vurderer og behandler alle hudtilstander.
Bjørnar Halsør Moen
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Bjørnar Halsør Moen har tidligere jobbet som hudlege ved Haukeland universitetssykehus og Aleris i Bergen. For tiden driver han klinikken Sørlandets hudspesialist. Dr. Moen er tidligere styremedlem av hudlegeforeningen (NFDV) og fagutvalget for hudleger i spesialisering. Han har forsket på behandling av atopisk eksem og svettekjertelsykdom og har flere vitenskapelige publikasjoner.
Usha Hartgill
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Usha Hartgill har sin spesialitet fra Rikshospitalet og har også spesialiteten Seksuell Helse og HIV fra Storbritannia. Hun har bred erfaring innen behandling av hudsykdommer, er også en av Norges fremste eksperter innen seksuelt overførte infeksjoner og genitale hudsykdommer. Dr. Hartgill er seksjonsleder på Olafiaklinikken. Hun har bidratt til flere vitenskapelige publikasjoner.
Thomas Schopf
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Thomas Schopf er overlege ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg jobber han som privatpraktiserende hudlege og er ansatt som forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Dr. Schopf har deltatt i flere forskningsprosjekter innen bildebasert hudkreftdiagnostikk.
Linnea Randisdatter Torsnes
Spesialist i hudsykdommer
‍Partner
Linnea Randisdatter Torsnes er overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. Dr. Torsnes har også erfaring fra Allergiklinikken i København og Hudavdelingen i Roskilde. Dr. Torsnes utreder og behandler alle typer hudsykdommer samt har bidratt på forskningsfeltet innen hudsykdommer.
Nils-Jørgen Mørk
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Nils-Jørgen Mørk har tidligere jobbet ved Hudavdelingen ved Rikshospitalet og var i flere år seksjonsoverlege ved seksjonen Sengepost hudsykdommer. Dr. Mørk har tidligere vært både styremedlem og president i hudlegeforeningen (NFDV) samt hatt en aktiv rolle i Spesialistkomiteen for hud- og veneriske sykdommer. Dr. Mørk driver i tillegg egen praksis. Han har bidratt betydelig i undervisning og forskning med mange vitenskapelige publikasjoner.
Kim Endre
Lege i spesialisering
Partner
Kim Endre er lege i spesialisering ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. Fra tidligere har han bred erfaring innen fagfeltene revmatologi og indremedisin. Dr. Endre har de senere årene forsket på atopisk eksem og er i ferd med å ferdigstille sin doktorgrad. Dr. Endre underviser i hudsykdommer på medisinstudiet i Oslo og er også overlege ved Seksjon for behandlingsreiser. 
Carl Fredrik von Krogh
Lege i spesialisering
Partner
Carl Fredrik von Krogh er lege i spesialisering ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet, og har i tillegg erfaring fra Hudavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. Dr. von Krogh har erfaring fra allmennmedisin og revmatologi. Han er vararepresentant i Legeforeningens spesialitetskomité for hud- og veneriske sykdommer. 
Mohammad Rizvi
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Mohammad Rizvi er spesialist i hudsykdommer og jobber som overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. Dr. Rizvi er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo hvor han forsker på hudkreft hos organtransplanterte pasienter. Dr. Rizvi er daglig leder og en av gründerne i selskapet.
Trine Lilly Halvorsen
Spesialist i hudsykdommer
Partner
Trine Lilly Halvorsen har arbeidet som lege innen hudfaget siden 2003 og er spesialist i hudsykdommer fra Rikshospitalet. Hun har vært hudlege ved Aleris og har nå sin egen avtalepraksis ved Kolbotn Hudlegesenter. Hun har bred klinisk erfaring, er godkjent allergolog og behandler alle typer hudsykdommer. Dr. Halvorsen har vært leder av spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer og har bred erfaring i undervisning.
Ledelsen
Mohammad Rizvi
Chief Executive Officer
Amandip Sangha, PhD
Chief Technology Officer
Kim Ulvin
Chief Financial Officer
Heidi Bergseng
Chief Commercial Officer
Christina Westerveld Haug
Styreleder
Kontoradresse
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Postadresse
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Kontakt
Telefon sentralbord
64 80 90 90 (hverdager 9 - 15)
post@askin.no