Fagartikler
Ulike typer føflekker

Ulike typer føflekker

Føflekker er noe vi alle har og skyldes økt antall pigmentceller og/eller pigmentproduksjon i huden. Noen er medfødte, men de aller fleste utvikles senere i livet. Det finnes ulike typer føflekker og utseende kan variere stort. Her omtales de vanligste føflekktypene.
Skrevet av:
Dr.Christoffer Aam Ingvaldsen
Publisert:
20/11/2023
Sist oppdatert:
3/5/2024
Fagartikler
Ulike typer føflekker

Ulike typer føflekker

Føflekker er noe vi alle har og skyldes økt antall pigmentceller og/eller pigmentproduksjon i huden. Noen er medfødte, men de aller fleste utvikles senere i livet. Det finnes ulike typer føflekker og utseende kan variere stort. Her omtales de vanligste føflekktypene.
Skrevet av:
Dr.Christoffer Aam Ingvaldsen
Publisert:
20/11/2023
Sist oppdatert:
3/5/2024

Generelt om føflekker

En føflekk omtales som nevus, eller flertallsformen nevi, i medisinsk litteratur. Dette beskriver normale og godartede hudforandringer.

Føflekker oppstår som et resultat av økt pigmentering i huden. Dette kan skyldes økt produksjon av melanin (pigment), økt antall pigmentproduserende celler (melanocytter/nevusceller) eller en kombinasjon av disse.

Som hovedregel er en føflekk godartet hvis den:

  1. Under 5-6 mm stor
  2. Rund og symmetrisk i fasongen
  3. Velavgrenset
  4. Jevnt farget
  5. Stabil (holder seg uforandret over tid)

De aller fleste føflekkene tilkommer de første 30-40 årene av livet (ervervet føflekk). Spesielt under puberteten dukker mange nye føflekker opp. Rundt 40 års alder har en person gjennomsnittlig 25-30 føflekker. Deretter opplever mange at antallet avtar noe. Kun et fåtall føflekker er medfødte.

Føflekker er vanligst blant mennesker med lys hud og øyne. Arv spiller også en rolle. Føflekker kan oppstå på alle kroppsdeler. De er derimot vanligst på soleksponert områder.

Det er ikke uvanlig at en føflekk forandrer seg gjennom livet. Enkelte kan vokse og med tiden stå litt ut fra huden. Andre kan endre farge, gjerne ved at de blir noe lysere med alderen. Gravide opplever også en rekke føflekkendringer. Føflekker i endring, spesielt i ung alder, er således et normalt fenomen og bare unntaksvis tegn på utvikling av føflekkreft (melanom).

Det finnes øvrige pigmentforandringer som kan minne om føflekker, men som er strukturelt forskjellige. Eksempler på dette er fregner (efelider). Ved fregner er antallet pigmentceller normalt eller redusert, men det er en økt pigmentering i hudcellene (keratinocyttene). Fregner blir mørkere ved soleksponeringer og blekner ved mangel på sol, slik som mange opplever avhengig av årstidene. 

Ervervet føflekk (melanocytt nevus)

Det finnes ulike typer ervervede føflekker avhengig av hvor i huden pigmentcellene er lokalisert, deriblant: junksjonal, dermal og sammensatt.

Junksjonale føflekker ses som nokså symmetriske, små, dyppigmenterte og flate hudforandringer. Dette er en svært vanlig føflekktype hvor pigmentcellene sitter høyt i huden.

Junksjonal føflekk som er liten, flat og pigmentert.
Bilde av en junksjonal føflekk

En dermal føflekk ses ofte som en mer utstående hudforandring med varierende grad av pigmentering, for eksempel rosa, hudfarget eller lysebrun. Overflaten kan være både være glatt eller ruglete. I slike føflekker befinner pigmentcellene seg noe dypere i huden.

Dermal føflekk - utstående føflekk med rosa pigmentering.
Bilde av en dermal føflekk

En sammensatt føflekk utgjør trolig et mellomstadium fra junksjonal til dermal føflekk. Slike føflekker har derfor et blandet utseende; gjerne med en lett utstående, lysere hudforandring (dermal komponent) sentralt og med en flat og mørkere hudforandring (junksjonal komponent) bak/rundt.

Sammensatt føflekk med blandet utseende.
Bilde av en sammensatt føflekk (©MSD MANUAL)

Dysplastisk/atypisk føflekk

Dette er føflekker som til dels kan ligne på føflekkreft (melanom føflekkreft), men er å regne som godartede hudforandringer. De oppstår både på soleksponerte og ikke-soleksponerte områder og forsvinner ikke med alderen. Diagnosen stilles basert på mikroskopiundersøkelse. Dysplastiske/atypiske føflekker er ofte 5 mm eller større, og de kan ha en noe uregelmessig form og avgrensning. Personer som har mange slike føflekker har muligens en viss høyere risiko for utvikling av føflekkreft sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Dysplastisk/atypisk føflekk med større og uregelmessig form.
Bilde av atypisk føflekk (©MSD MANUAL)

Haloføflekk

Haloføflekk, oftest omtalt som halonevus, er en føflekk omgitt av en lys ring. Denne hvite ringen tilkommer fordi kroppens immunforsvar angriper pigmentcellene i føflekken. På sikt kan den bli helt borte. Dette er et nokså vanlig og ufarlig fenomen, spesielt i puberteten. Dersom man derimot utvikler mange slike på kort tid, og spesielt som voksen, er det et varseltegn i forhold til kreftsykdom.

Haloføflekk - hvit ring rundt føflekk.
Bilde av haloføflekk

Medfødt føflekk

Medfødte føflekker er til stede ved fødselen eller utvikles i løpet av de første månedene av livet. De er ofte større i størrelsen, og ses gjerne som hårbevokste og/eller vorteaktige. Medfødte føflekker inndeles etter diameter ved fødsel, hvor enkelte (avhengig av plassering og størrelse) krever spesialistoppfølging. Store medfødte føflekker større enn 20 cm i voksen alder omtales som "kjempeføflekker''.

Medfødt føflekk som er stor og pigmentert.
Bilde av en medfødt føflekk

 

Øvrige føflekktyper

Her har vi nevnt et utvalg føflekktyper, men det finnes langt flere. Eksempler på øvrige føflekktyper er blå føflekk (blue nevus), Spitz nevus, Reed nevus og nevus spilus. Ved usikkerhet rundt en føflekk, er det anbefalt å oppsøke lege.

Blue nevus føflekk - blå føflekk på huden.
Bilde av blå føflekk (blue nevus)
Spitz nevus føflekk - rosa og lett hevet føflekk på huden.
Bilde av Spitz nevus

Rask tilgang til riktig behandling

Digital konsultasjon
Resept inkludert
Unngå lang ventetid
Trygt og konfidensielt

Relaterte artikler

No items found.

Rask tilgang til riktig behandling

Digital konsultasjon
Resept inkludert
Unngå lang ventetid
Trygt og konfidensielt
Bildekonsultasjon 595kr
Videokonsultasjon 995kr

Relaterte artikler

Rask tilgang til riktig behandling

Kvinne utfører bildekonsultasjon, og svarer på enkle spørsmål ved å velge alternativer.
Bildekonsultasjon
595kr
Svar innen 24 timer
Resept inkludert
En person deltar i en digital videokonsultasjon med hudlege gjennom Askin.
Videokonsultasjon
995kr
Snakk med legen
Resept inkludert

Vi hjelper deg med alt innen hud

Med alt fra enkle hudforandringer til alvorlige lidelser.
Her er noen eksempler:

Askin logo
64 80 90 90post@askin.no