Fagartikler
Lipoid nekrobiose

Lipoid nekrobiose

Lipoid nekrobiose er avgrensede, rødbrune og skinnende hudforandringer på leggenes framside. Tilstanden ses klart oftest blant pasienter med diabetes. Hudsykdommen kan medføre kroniske sårdannelser. Behandlingen er ofte utfordrende og med variabel effekt.
Skrevet av:
Dr. Christoffer Aam Ingvaldsen
Publisert:
30/9/2022
Sist oppdatert:
6/6/2024
Fagartikler
Lipoid nekrobiose

Lipoid nekrobiose

Lipoid nekrobiose er avgrensede, rødbrune og skinnende hudforandringer på leggenes framside. Tilstanden ses klart oftest blant pasienter med diabetes. Hudsykdommen kan medføre kroniske sårdannelser. Behandlingen er ofte utfordrende og med variabel effekt.
Skrevet av:
Dr. Christoffer Aam Ingvaldsen
Publisert:
30/9/2022
Sist oppdatert:
6/6/2024

Om tilstanden

Lipoid nekrobiose (også kjent som necrobiosis lipoidica) er en relativt sjelden kronisk hudsykdom.

Diabetikere utgjør de aller fleste tilfellene (ca 75 %), og ses ved både type 1 og type 2 diabetes.

Tilstanden er vanligere blant kvinner (tre-fem ganger flere sammenlignet med menn), og den debuterer ofte i 20-30-årene.

Symptomer og diagnostikk

Hudsykdommen ses som karakteristiske, velavgrensede og rødbrune flekker med sentral gulfarge og/eller sårdannelse. Disse flekkene kan være runde/ovale i form, eventuelt mer irregulære og sammenflytende. I kanten av hudforandringene ses ofte rødlige hudpartier som tegn på aktiv betennelse. Omtrentlig 1/3 av tilfellene av utvikler sår.

Lipid nekrobiose ses nesten alltid på leggenes framside, ofte på begge sider og nokså symmetrisk. En svært sjelden gang ses hudforandringene på øvrige kroppsområder (for eksempel hodebunn, ansikt og armer).

Tilstanden er i hovedsak kosmetisk skjemmende og gir som sjeldent smerter/plager. Kroniske sårforandringer kan derimot bli infiserte.

Diagnosen baseres på hudforandringenes utseende, ofte støttet av kjent diabetes diagnose. Ved usikkerhet rundt diagnosen er det aktuelt med biopsi (vevsprøve).

Årsaker til lipoid nekrobiose

Årsaken er ukjent. Det er spekulert i hvorvidt endret blodsirkulasjon i hudens minste blodårer, en kjent komplikasjon ved diabetes, kan være av betydning. Mikroskopiske fettavleiringer kan også være bidragende.

I tråd med at tilstanden er sterkt assosiert med diabetes, bør pasienter med aktuelle hudforandringer gjennomgå diabetesutredning. Lipoid nekrobiose er også assosiert med overvekt, høyt blodtrykk, høye kolesterol verdier og stoffskifte sykdom.

Behandling

Nåværende behandlingsalternativer består i all hovedsak av kortisonkremer/-salver, eventuelt kortisoninjeksjoner i og under sår kantene. Kortison kan også gis under okklusjon for å øke behandlingseffekten.  

Ved behov for langvarig behandling, eller ved svært tynn hud (atrofi), er det anbefalt å bruke betennelsesdempende kremer/salver som ikke inneholder kortison. Takrolimus-salver er et alternativ.

Foruten smørebehandlinger, får et lite utvalg pasienter tilbud om PUVA (form for lysbehandling).

Hudforandringene er generelt vanskelig å behandle, og ofte kommer man ikke helt i mål. Leggenes framside er også et kjent problemområde med tynn og stram hud, der kroniske hudforandringer og sår bruker lang på å gro.

For å framskynde tilheling, samt forebygge kroniske leggsår, er det anbefalt å passe godt på huden (unngå skade, smøre med fuktighetskrem og bruke kompresjonsstrømper).

Lignende tilstander

Lipoid nekrobiose har et ganske karakteristisk utseende. Hudsykdommen kan derimot til dels ligne på øvrige hudsykdommer, slik som granuloma annulare, kroniske leggsår og sarkoidose. Ved raskt utviklende sårforandringer må man også utelukke infeksjon og kreftsykdom i huden.

Rask tilgang til riktig behandling

Digital konsultasjon
Resept inkludert
Unngå lang ventetid
Trygt og konfidensielt

Relaterte artikler

No items found.
No items found.

Rask tilgang til riktig behandling

Digital konsultasjon
Resept inkludert
Unngå lang ventetid
Trygt og konfidensielt
Bildekonsultasjon 595kr
Videokonsultasjon 995kr

Relaterte artikler

No items found.

Rask tilgang til riktig behandling

Kvinne utfører bildekonsultasjon, og svarer på enkle spørsmål ved å velge alternativer.
Bildekonsultasjon
595kr
Svar innen 24 timer
Resept inkludert
En person deltar i en digital videokonsultasjon med hudlege gjennom Askin.
Videokonsultasjon
995kr
Snakk med legen
Resept inkludert

Vi hjelper deg med alt innen hud

Med alt fra enkle hudforandringer til alvorlige lidelser.
Her er noen eksempler:

Askin logo
64 80 90 90post@askin.no