Videokonsultasjon

Hvem vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Askin AS (org.nr. 917 881 456) og kunde.

Behandling av personopplysninger

For informasjon om hvordan Askin AS behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring.

Beskrivelse av tjenesten

Disse salgsvilkårene gjelder tjenesten for videokonsultasjon med hudlege ved Askin. Kunden bestiller time for videokonsultasjon på nettsidene. Betaling gjennomføres elektronisk (e-handel, online) ved timebestilling. Kunden gjør sikker innlogging ved bruk av BankID og får tilgang til sitt kundeområde på nettsidene til Askin. Her bes kunden fylle ut et helseopplysningsskjema (anamnese) forut for sin timeavtale med hudlegen.Videokonsultasjonen gjennomføres av kunden ved bruk av nettleser på pc, nettbrett eller mobiltelefon, på tidspunktet for timeavtalen. Varigheten av en videokonsultasjonen er ordinært opptil 15 minutter. Hudlegen, en legespesialist i hudsykdommer, vil kunne gi diagnose, anbefale medikamenter (foreskrive e-resept ved behov) og tiltak til kunden, så langt dette lar seg gjennomføre ved utveksling av opplysninger i form av bilder, tekst og video. Våre hudleger er forpliktet til å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til helselovgivningen.  

Tjenesten er ikke beregnet på nødsituasjoner. Ved akuttbehov for helsehjelp skal du alltid ringe 113.

Krav til brukeren

For å benytte videotjenesten må brukeren benytte en moderne nettleser (web browser) på pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det er også en forutsetning at privatpersoner logger inn med BankID og kan betale med Vipps eller bankkort online. For å få BankID må man være over 13 år. Enkelte banker opererer med høyere aldersgrenser. Kontakt din bank dersom du har spørsmål knyttet til BankID.  For at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, er vi avhengig av at de opplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte.

Konsultasjoner for mindreårige

For mindreårige som ikke har egen BankID kan foresatte gjennomføre konsultasjon på deres vegne. Dersom den mindreårige er over 16 år forutsettes det likevel at også den mindreårige deltar i videokonsultasjonen.

Bestilling

For å benytte videotjenesten til Askin må du bestille time på nettsiden vår. Dette innebærer å velge en tilgjengelig time i vår kalender, deretter logge inn med BankID, og til slutt betale for kjøpet (Vipps eller bankkort). Kunden mottar ordrebekreftelse på oppgitt epostadresse.

Pris

Videokonsultasjon hos Askin koster kr 995,-

Behandlingstid

Videokonsultasjoner som gjennomføres mellom kunde og hudlege, varer normalt i omtrent 15 minutter. Forut for dette har kunden utfylt et opplysningsskjema (anamneseskjema) på nettsidene.Hudlegen vil bruke noe tid til å føre journal, formidle resept o.a. informasjonsbehandling etter endt konsultasjon. Normalt vil dette arbeidet fullføres kort tid etter avsluttet videokonsultasjon.

Avbestillingsgebyr

En bestilt time kan avbestilles av kunden senest 24 timer før tidspunktet for timen. Askin refunderer da hele beløpet innen 1-3 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at bestilte timer ikke kan avbestilles kortere tid enn 24 timer før avtaletidspunktet. Kunden mottar i så tilfelle ingen refusjon.

Angrerett

Dersom kunden avbestiller timen eller angrer kjøpet mindre enn 24 timer før konsultasjon, vil betalingen ikke refunderes, i henhold til punktet ovenfor.  Videre har man ikke angrerett på tjenester som allerede er utført, og du kan derfor ikke angre kjøpet etter at konsultasjon er foretatt.

Sletting av brukerkonto

Dersom du ønsker å få slettet din brukerkonto, kan du ta kontakt med oss ved post@askin.no. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å ha fungerende utstyr til bruk ved videokonsultasjon. Det innebærer enten pc, nettbrett eller mobiltelefon med fungerende kamera, høyttalere og mikrofon. Videoløsningen kjøres i en nettleser. Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som oppstår ved kundens side, enten i maskinvare (pc/nettbrett/mobiltelefon, kamera, høyttalere, mikrofon) eller i programvare (nettleser). Askin har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller virus som påvirker tjenesten til tross for at Askin har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak. Askin har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Askins kontroll (force majeure).

Opphavsrett

Vi gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider kan være beskyttet etter åndsverkloven eller annen lovgivning og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.

Misbruk av tjenesten

Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg ulovlig tilgang, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk.  Misbruk kan medføre sperring av din brukerkonto og eventuelt erstatningsansvar for det økonomiske tap Askin lider som følge av misbruket.

Endring av vilkår

Askin forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Klage på helsetjenester

Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene.  For øvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

Tvisteløsning

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene som ikke lar seg løse i minnelighet skal søkes løst ved søksmål til Oslo tingrett.

Askin logo
64 80 90 90post@askin.no