Våre vilkår

Hvem vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Askin AS (org.nr. 917 881 456) og kunde.

Behandling av personopplysninger

For informasjon om hvordan Askin AS behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring.

Beskrivelse av tjenesten

Askin tilbyr e-konsultasjon med hudleger gjennom en mobilapplikasjon . Innen 24 timer får pasienten en konsultasjon med legespesialist i hudsykdommer. Dette inkluderer diagnose, medikamenter (e-resept) og tiltaksbeskrivelse, så langt dette lar seg gjennomføre ved innsending av opplysninger i form av bilder og tekst. Våre hudleger er forpliktet til å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til helselovgivningen.  

Tjenestene er ikke beregnet på nødsituasjoner. Ved akutt behov for helsehjelp skal du alltid ringe 113.

Krav til brukeren

For å benytte tjenestene må brukeren laste ned applikasjonen Askin, som er tilgjengelig på Android- og iPhone-enheter. Det er også en forutsetning at privatpersoner logger inn med BankID og kan betale med Vipps. For å få BankID må man være over 13 år. Enkelte banker opererer med høyere aldersgrenser. Kontakt din bank dersom du har spørsmål knyttet til BankID.  For at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, er vi avhengig av at de opplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte.

Konsultasjoner for mindreårige

For mindreårige som ikke har egen BankID kan foresatte bestille konsultasjon gjennom sin bruker.

Pris

Konsultasjon koster kr. 595 for privatpersoner. For bedriftskunder og helsepersonell gjelder egne avtaler.

Behandlingstid

Konsultasjoner besvares normalt innen 24 timer fra Askin mottar forespørsel. Konsultasjoner besvares ikke i helger og helligdager. Leveringstiden kan være noe lengre i enkelte perioder, for eksempel i fellesferien, juleferien og påskeferien eller i andre perioder da det av ulike årsaker er spesielt stor pågang.

Avbestillingsgebyr

Vi gjør oppmerksom på at dersom du avbestiller konsultasjonen senere enn 24 timer før den starter, må du likevel betale konsultasjonsgebyret i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege merknad B2. Ettersom Askin primært foretar konsultasjon innen 24 timer fra bestilling, vil du normalt måtte betale konsultasjonsgebyret også ved avbestilling.

Angrerett

Dersom du avbestiller timen eller angrer kjøpet mindre enn 24 timer før konsultasjon, vil du måtte betale avbestillingsgebyr i henhold til punktet ovenfor.  Man har ikke angrerett på tjenester som allerede er utført, og du kan derfor ikke angre kjøpet etter at konsultasjon er foretatt.

Sletting av brukerkonto

Dersom du ønsker å få slettet din brukerkonto, kan du ta kontakt med oss. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere applikasjonen Askin når nye oppdateringer blir gjort tilgjengelig. Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som skyldes at kunden bruker en gammel versjon av applikasjonen. Askin har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller virus som påvirker tjenesten til tross for at Askin har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak.  Askin har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Askins kontroll (force majeure).  

Opphavsrett

Vi gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider kan være beskyttet etter åndsverkloven eller annen lovgivning og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.  

Misbruk av tjenesten

Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg ulovlig tilgang, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk.  Misbruk kan medføre sperring av din brukerkonto og eventuelt erstatningsansvar for det økonomiske tap Askin lider som følge av misbruket.

Endring av vilkår

Askin forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Klage på helsetjenester

Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene.  For øvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

Tvisteløsning

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene som ikke lar seg løse i minnelighet skal søkes løst ved søksmål til Oslo tingrett.

Askin logo
64 80 90 90post@askin.no