Tjenestevilkår - mannlig hårtap

Hvem vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder avtalen mellom Askin AS (org.nr. 917 881 456) og kunde.

Beskrivelse av tjenesten

Kunder, her menn over 18 år, som er plaget med hårtap kan benytte seg av behandlingsprogrammet/tjenesten. Via nettsiden vil du finne informasjonsside om behandlingsprogrammet og hvordan det fungerer. Derfra kan kunde sende inn et uforpliktende konsultasjonsskjema (kostnadsfritt) hvor man vurderes for oppstart. Kunder som vurderes å være kandidat for behandlingsprogrammet, vil motta et oppfølgingsskjema i retur. Her må man bl.a. laste opp utgangsbilder av områder med hårtap som vil fungere som referansepunkt underveis i behandlingen og tilrettelegging i behandlingsløpet. Menn over 45 år må ta en innledende blodprøve og man velger aktuelt prøvetakingssted i oppfølgingsskjemaet. Ved innsending av oppfølgningskjemaet belastes pas. kr. 149 (dette inkluderer ev. resept for 3 måneders behandling ved endelig godkjenning). All innsendt informasjon blir vurdert en siste gang av hudlege før godkjenning i behandlingsprogrammet. Om hudlegen ikke anbefaler behandlingen grunnet medisinske årsaker, vil man få refundert belastet beløp.

På din egen programside vil du få informasjon om nødvendige gjøremål og du vil også motta SMS med påminnelser. Du kan laste opp oppdaterte bilder og ta kontakt med hudlege/sykepleier via melding.

Hudlegene følger opp behandling av kunde over tid. Våre hudleger er forpliktet til å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til helselovgivningen.

Behandlingsprogrammet er personlig og kan ikke deles med andre. Behandlingsprogrammet benyttes til beskrevet formål – her til hårtap av typen arvelig/mannlig hårtap. Andre hudproblemer løses ved å utføre en generell bilde- eller videokonsultasjon utenfor behandlingsprogrammet.

Tjenesten er ikke beregnet pånødsituasjoner. Ved akutt behov for helsehjelp skal du alltid ringe 113.

Krav til brukeren

For å benytte tjenesten må kunden viderebenytte «minside». Det er en forutsetning at kundehar fylt 18 år, har BankID og kan betale med VIPPS.

For at hudlegene i Askin skal kunne yteforsvarlig helsehjelp, er det forutsatt at kundens opplysninger er korrekte,fullstendige og oppdaterte.

Pris

Behandlingsprogrammet koster kr. 149,- pr. mnd og betales med Vipps via automatisk trekk. Tjenesten har ikke bindingstid og kan fritt avsluttes på egen programside, via epost til post@askin.no eller telefon 64809090. Innbetalt beløp for inneværende måned refunderes ikke når kjøpet er gjennomført.

Behandlingstid

Forespørsler besvaresnormalt innen 24 timer (virkedager) fra Askin mottar den.

Sletting av brukerkonto

Dersom kunde ønsker å få slettet sin brukerkonto, kan du ta kontakt med oss på post@askin.no. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere sine helseopplysninger, slik at forsvarlig helsehjelp kan gis på bakgrunn av oppgitt informasjon. Ved innsending av konsultasjon forutsettes det at kunde informerer om faktorer som kan innvirke på behandlingsbeslutningen. Askin har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller virus som påvirker tjenesten til tross for at Askin har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak. Askin har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Askins kontroll (force majeure).

Opphavsrett

Vi gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider kan være beskyttet etter åndsverkloven eller annen lovgivning og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.

Misbruk av tjenesten

Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg ulovlig tilgang, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk. Misbruk kan medføre sperring av din brukerkonto og eventuelt erstatningsansvar for det økonomiske tap Askin lider som følge av misbruket.

Behandling av personopplysninger

For informasjon om hvordan Askin AS behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring

Endring av vilkår

Askin forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Klage på helsetjenester

Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om atdu først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene. Forøvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenesterher:
https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

Tvisteløsning

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister som ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved Follo og Nordre Østfold tingrett - Ski.