Bildekonsultasjon med hudlege
For sykepleiere med kosmetisk videreutdanning
(kosmetiske sykepleiere)
Tjenestevilkår
Hvem vilkårene gjelder
Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Askin AS (org.nr. 917 881 456) og kunde. Med kunde menes her en autorisert sykepleier med videreutdanning i kosmetisk/dermatologisk sykepleie.

Behandling av personopplysninger
For informasjon om hvordan Askin AS behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring.

Beskrivelse av tjenesten
Disse salgsvilkårene gjelder tjenesten for bildekonsultasjon med hudlege ved Askin. Kunden benytter nettsidene til Askin for å sende inn bildekonsultasjon. Kunden gjør sikker innlogging ved bruk av BankID, og får tilgang til sitt kundeområde. Betaling gjennomføres etterskuddsvis ved faktura.

En bildekonsultasjon består av innsendte helseopplysninger (anamnese) og bilder av hudlidelsen. Dette er et pasientkasus. Hudlegen, en legespesialist i hudsykdommer, vil kunne gi diagnose, anbefale medikamenter, foreskrive e-resept ved behov og anbefale tiltak til kunden, så langt dette lar seg gjennomføre ved utveksling av opplysninger i form av bilder og tekst. Våre hudleger er forpliktet til å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til helselovgivningen.  

Tjenesten er ikke beregnet på nødsituasjoner. Ved akuttbehov for helsehjelp skal du alltid ringe 113.  

Krav til brukeren
For å benytte tjenesten må kunden benytte nettsidene og registrere seg. samt logge inn før bruk.

For at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, er vi avhengig av at de opplysningene du oppgir om pasienten i en konsultasjon er korrekte og oppdaterte.

Betingelser mellom kosmetisk sykepleier og Askin AS
Hva betaler du som kosmetisk/dermatologisk sykepleier:
Hva betaler pasienten:
Behandlingstid
Konsultasjoner besvares normalt innen 24 timer fra Askin mottar forespørsel. Konsultasjoner besvares normalt ikke i helger og helligdager.

Avbestillingsgebyr
Vi gjør oppmerksom på at dersom du avbestiller konsultasjonen senere enn 24 timer før den starter, må du likevel betale konsultasjonsgebyret i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege merknad B2. Ettersom Askin primært foretar konsultasjon innen 24 timer fra bestilling, vil du normalt måtte betale konsultasjonsgebyret også ved avbestilling.

Angrerett
Dersom kunden avbestiller timen eller angrer kjøpet mindre enn 24 timer før konsultasjon, vil betalingen ikke refunderes, i henhold til punktet ovenfor. Videre har man ikke angrerett på tjenester som allerede er utført, og du kan derfor ikke angre kjøpet etter at konsultasjon er innsendt og betalt.

Sletting av brukerkonto
Dersom du ønsker å få slettet din brukerkonto, kan du ta kontakt med oss på mail til post@askin.no. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ansvar
Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som skyldes at kunden bruker en gammel versjon av nettleser. Askin har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller virus som påvirker tjenesten til tross for at Askin har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak. Askin har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Askins kontroll (force majeure).

Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som oppstår ved kundens side, enten i maskinvare (pc/nettbrett/mobiltelefon, kamera, høyttalere, mikrofon) eller i programvare (nettleser).

Opphavsrett
Vi gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider er beskyttet etter åndsverkloven eller annen lovgivning og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.  

Misbruk av tjenesten
Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg ulovlig tilgang, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk. Misbruk kan medføre sperring av din brukerkonto og eventuelt erstatningsansvar for det økonomiske tap Askin lider som følge av misbruket.

Endring av vilkår
Askin forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Klage på helsetjenester
Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene. Du finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger.

Tvisteløsning
Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene som ikke lar seg løse i minnelighet skal søkes løst ved søksmål til Oslo tingrett. 
Hvem vilkårene gjelder
Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Askin AS (org.nr. 917 881 456) og kunde. Med kunde menes her en fotterapeut som er medlem i Fotterapeutforbundet (FTF).

Behandling av personopplysninger
For informasjon om hvordan Askin AS behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring.

Beskrivelse av tjenesten
Disse salgsvilkårene gjelder tjenesten for bildekonsultasjon med hudlege ved Askin. Kunden benytter nettsidene til Askin for å sende inn bildekonsultasjon. Kunden gjør sikker innlogging ved bruk av BankID, og får tilgang til sitt kundeområde. Betaling gjennomføres etterskuddsvis ved faktura.

En bildekonsultasjon består av innsendte helseopplysninger (anamnese) og bilder av hudlidelsen. Dette er et pasientkasus.
Hudlegen, en legespesialist i hudsykdommer, vil kunne gi diagnose, anbefale medikamenter, foreskrive e-resept ved behov og anbefale tiltak til kunden, så langt dette lar seg gjennomføre ved utveksling av opplysninger i form av bilder og tekst. Våre hudleger er forpliktet til å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til helselovgivningen.  Tjenesten er ikke beregnet på nødsituasjoner. Ved akuttbehov for helsehjelp skal du alltid ringe 113.  

Krav til brukeren
For å benytte tjenesten må brukeren (fotterapeut) benytte nettsidene. Det er en forutsetning at fotterapeuten er medlem i Fotterapeutforbundet (FTF), da Askin har en avtale med forbundet for tjenesteleveransen.
For at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, er vi avhengig av at de opplysningene du oppgir i en konsultasjon er korrekte og oppdaterte.  

Pris
Oppdatert prisinformasjon i henhold til gjeldende avtale mellom Askin og Fotterapeutforbundet (FTF) får brukeren (fotterapeuten) tilgang til ved Fotterapeutforbundet.

Behandlingstid
Konsultasjoner besvares normalt innen 24 timer fra Askin mottar forespørsel.  Konsultasjoner besvares normalt ikke i helger og helligdager. Leveringstiden kan være noe lengre i enkelte perioder, for eksempel i fellesferien, juleferien, påskeferien eller i andre perioder da det av ulike årsaker er spesielt stor pågang.  

Avbestillingsgebyr
Vi gjør oppmerksom på at dersom du avbestiller konsultasjonen senere enn 24 timer før den starter, må du likevel betale konsultasjonsgebyret i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege merknad B2. Ettersom Askin primært foretar konsultasjon innen 24 timer fra bestilling, vil du normalt måtte betale konsultasjonsgebyret også ved avbestilling.

Angrerett
Dersom kunden avbestiller timen eller angrer kjøpet mindre enn 24 timer før konsultasjon, vil betalingen ikke refunderes, i henhold til punktet ovenfor.  
Videre har man ikke angrerett på tjenester som allerede er utført, og du kan derfor ikke angre kjøpet etter at konsultasjon er innsendt og betalt.

Sletting av brukerkonto
Dersom du ønsker å få slettet din brukerkonto, kan du ta kontakt med oss ved post@askin.no. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring. 

Ansvar
Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som skyldes at kunden bruker en gammel versjon av nettleser. Askin har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller virus som påvirker tjenesten til tross for at Askin har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak.  Askin har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Askins kontroll (force majeure).
Askin er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten som oppstår ved kundens side, enten i maskinvare (pc/nettbrett/mobiltelefon, kamera, høyttalere, mikrofon) eller i programvare (nettleser).

Opphavsrett
Vi gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider er beskyttet etter åndsverkloven eller annen lovgivning og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.  

Misbruk av tjenesten
Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg ulovlig tilgang, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk.  Misbruk kan medføre sperring av din brukerkonto og eventuelt erstatningsansvar for det økonomiske tap Askin lider som følge av misbruket.  

Endring av vilkår
Askin forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Klage på helsetjenester
Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene.  For øvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger 

Tvisteløsning
Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene som ikke lar seg løse i minnelighet skal søkes løst ved søksmål til Oslo tingrett.