Askin logo
Informasjonssikkerhet
Askin AS leverer helsetjenester gjennom en innovativ IT-plattform. I så måte er vi underlagt strenge krav til datasikkerhet.
  • Våre servere er lokalisert i EU/EØS
  • All data overføres under sterk kryptering
  • All data lagres under sterk kryptering
  • Våre systemer har innebygget personvern
  • Våre systemer er bygget med redundans
  • Vi gjør ukentlige sikkerhetsrevisjoner av våre systemer
  • Våre systemer overvåkes kontinuerlig
Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren
Direktoratet for e-helse forvalter krav og retningslinjer for IT-systemer som behandler helsedata. Disse kravene og retningslinjene er kjent som Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (https://www.ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren). Askin sine IT-systemer følger normen tett.
Kontoradresse
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Postadresse
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Kontakt
Telefon sentralbord
64 80 90 90 (hverdager 8 - 16)
post@askin.no
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Askin